Munkabiztonság

Az Eckerle csoport kötelezettséget vállal saját munkavállalói és a vállalat érdekkörébe tartozó más személyek biztonságos és egészséges munkakörnyezetének megteremtésére és biztosítására. Egyik legfontosabb vállalati értékünknek tekintjük a munkavédelmet, amit minden egyes tevékenységünk során figyelembe kell venni.

Hatékony munka- és egészségmenedzsment
Munkavédelmi célkitûzéseinket minden szinten üzleti tevékenységeinkbe integráljuk. Az ügyvezetés tagjai és a vezetõk felelõsek a sérülések és a munkahelyi megbetegedések megelõzéséért. Vállalati szinten rendszeresen ellenõrizzük a szabályok betartását és menedzsment-rendszerünk eredményességét.

Biztonságos és egészséges munkahelyek
Munkatársaink joggal várhatják el munkáltatójuktól a biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosítását.  A munkahelyek és a munkafolyamatok kialakítása során a legújabb kutatási eredményeket is felhasználjuk. Kiemelkedõ jelentõséget tulajdonítunk a munkahelyek ergonómikus kialakításának is.

Felelõsségtudatos munkavállalók

Munkavédelmi szolgáltatásaink javítása érdekében ezen a területen is szembetûnõ és aktív felelõsségvállalást várunk el munkatársainktól. Felelõsséggel cselekszünk, hiszen az általunk betartott és betartatott szabályok szigorúbbak a vonatkozó törvényi elõírásoknál is. A vállalat minden egyes szakterületén rendszeres tájékoztatással, képzéssel és továbbképzésekkel igyekszünk fejleszteni munkavállalóink munkabiztonságtudatos gondolkodását és kompetenciáit.

Megelõzõ intézkedések 
A munkavédelemben a nulla értékre törekszünk –
nulla baleset vagy foglakozási megbetegedés.
A kiemelkedõ vállalati teljesítmény eléréséhez vezetõ út meghatározó tényezõjének tekintjük e célunk elérését. Megelõzõ intézkedések széles spektrumával védjük munkavállalóinkat az egészségkárosító hatásokkal szemben. Telephelyeinken átfogó és hatékony vészhelyzeti ellátást biztosítunk.

Aktuális
Az Eckerle csoporttal kapcsolatos aktuális információk.

További információk: itt