Környezet

Környezetvédelmi alapelveink:

A környezet tisztelete
Részei vagyunk a környezetnek. Éppen ezért jól megfontolt érdekünket követve gondosan kell bánnunk környezeti értékeinkkel.


Felelõsség
"Nem létezik csekély felelõsség: a maga szintjén mindenki teljes felelõsséggel tartozik cselekedeteiért."
Edouard Michelin, 1996

Munkatársaink kötelesek mindent megtenni az emberi egészség és a környezet megóvása érdekében, és szigorúan betartani a munka-, egészség- és környezetvédelmi tárgyú törvényeket és más elõírásokat.

Vezetõink feladata a veszélyhelyzetek felismerése, értékelése és a megfelelõ intézkedések megtétele.

Folyamatok
A gazdaságosság figyelembevételével úgy alakítjuk ki folyamatainkat, hogy prioritást élvezzen az emberek  biztonsága és folyamataink a lehetõ legkisebb hatást gyakorolják a környezetre.

Folyamat-optimalizálással foglalkozó csoportjaink - gazdaságossági és a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével - folyamatosan az említett folyamatok és termékek javításán dolgoznak.

Megelõzés
Kötelezettséget vállalunk a természeti erõforrások, anyagok és energia kíméletes kezelésére.

Legnagyobb erõfeszítéseink ellenére sem zárható ki teljesen a környezet-terhelés lehetõsége, vállalatunk azonban a mûszaki fejlõdés legfrissebb eredményeit is felhasználva ennek megelõzésére törekszik.

A hulladék-képzõdés megelõzését, a keletkezõ hulladékmennyiség csökkentését és hasznosítását fontosabbnak tartjuk a hulladék-ártalmatlanításnál.

Ebben a szellemben alakítjuk ki termékeinket és termelési folyamatainkat is. 

Aktuális
Az Eckerle csoporttal kapcsolatos aktuális információk.

További információk: itt