Minõségi irányelvek

Az Eckerle értékrendjének elsõ helyén a minõségi megfontolások állnak. Kiváló minõségû termékeket és igényes szolgáltatásokat kínálunk ügyfeleink számára.

1. Ügyfeleink elégedettsége jelenti sikerünk zálogát
Ezért termékeinket a megkívánt minõségben, megfelelõ határidõben és méltányos áron szállítjuk ügyfeleinknek. Ugyanez vonatkozik beszállítóinkra is.

2. Ügyfeleink határozzák meg a vállalatunkra vonatkozó minõségi elvárásokat
Ehhez tartjuk magunkat. Betartását tekintjük legfontosabb célkitûzésünknek, hiszen döntõ mértékben befolyásolja vállalatunk fejlõdését.

3. "Nulla hibakvóta"
Optimalizálja költségeinket, és gazdaságossá teszi vállalatunkat, amit az üzleti eredménnyel arányos juttatás tesz kézzel foghatóvá munkatársaink számára.

4. A határidõk betartása
A megállapodásunkban szereplõ határidõket mindig betartjuk. Haladéktalanul feldolgozzuk és a lehetõ legnagyobb gondossággal kezeljük a hozzánk érkezõ ajánlatkéréseket, ajánlatokat, ajánlatkérési mintákat és reklamációkat.

5. Munkavállalói felelõsség
Munkatársaink a vállalatunkon belül betöltött pozíciójuktól függetlenül fontos szerepet töltenek be minõségi céljaink elérésében. Minõségi kockázat észlelése esetén saját hatáskörben intézkednek a veszélyhelyzetek elhárítása iránt, vagy értesítik közvetlen felettesüket.

6. Hibaelhárítás helyett a hiba megelõzése
A hibák megelõzésére és felismerésére jól bevált intézkedéseket alkalmazunk.

7. Minõség - fontos vezetõi feladat
Az irányelv megvalósításáról, a munkavállalókkal közölt megegyezéses eredménycélok segítségével, a vállalat vezetése gondoskodik. Ez mérhetõvé és az egyéni teljesítményértékelés keretében is értékelhetõvé teszi a minõséget.

8. Csak jó beszállítókkal érhetünk el eredményt
Minõségi követelményeink beszállítóinkra is vonatkoznak. Hiszen az ügyfélcélok csak kiváló minõséggel érhetõk el.

9. Különleges elkötelezettséget tanúsítunk a környezet és a társadalom iránt
Üzemszervezési fontosságukon túlmutató kíméletességgel használjuk fel a rendelkezésünkre álló energiahordozókat és nyersanyagokat.

10. Kötelezõ érvényûnek tekintjük minõségi irányelveinket
A minõségi irányelvek betartása valamennyi munkavállalónk alapvetõ kötelezettsége.

 

Aktuális
Az Eckerle csoporttal kapcsolatos aktuális információk.

További információk: itt