Securitatea muncii

Grupul Eckerle se obligă să ofere angajaţilor săi şi tuturor celor implicaţi, ale căror interese sunt atinse de compania noastră, un mediu de lucru sigur şi sănătos. Protecţia muncii este considerată a fi o valoare importantă a companiei, ce trebuie respectată în toate aspectele activităţilor noastre.


Management eficient al muncii şi sănătăţii

Integrăm obiectivele de protecţie a muncii pe toate planurile activităţilor companiei noastre. Conducerea companiei, precum şi toţi managerii sunt răspunzători de evitarea de accidentări şi boli profesionale. Verificăm periodic, la nivelul întregii companii, aplicarea prevederilor şi succesul sistemului nostru de management.

Locuri de muncă sigure şi corespunzătoare normelor de sănătate

Fiecare angajat se poate aştepta la un loc de muncă care îi permite o muncă sigură şi conformă normelor de sănătate. La structurarea locurilor de muncă şi a procedurilor de lucru ţinem cont de cele mai noi cunoştinţe în domeniu. De o deosebită importanţă pentru noi este realizarea în mod ergonomic a locurilor de muncă.

Angajaţi cu simţul răspunderii

Ne aşteptăm din partea tuturor angajaţilor să se implice în mod vizibil şi activ în îmbunătăţirea continuă a prestaţiilor noastre în domeniul protecţiei muncii. Acţionăm responsabil conform regulilor proprii, deseori mai pretenţioase decât prevederile legale în domeniu. Prin informarea periodică, instruiri şi perfecţionări, stimulăm competenţa şi conştiinţa angajatelor şi angajaţilor noştri pentru o muncă sigură, în toate domeniile de activitate ale companiei.

Măsuri preventive

Obiectivul pe care-l urmărim în protecţia muncii este cifra zero -
zero accidente sau boli profesionale.

Atingerea acestui obiectiv este un factor decisiv pe calea noastră spre o performanţă excelentă a companiei noastre. Protejăm sănătatea angajatelor şi angajaţilor noştri prin măsuri preventive complexe. În toate locaţiile asigurăm servicii complexe şi eficiente de urgenţă.

Actualităţi
Informaţii actuale referitoare la Grupul Eckerle.

Mai multe informaţii: aici