Mediul înconjurător

Directivele noastre cu privire la mediul înconjurător:

Respectarea mediului
Suntem o parte a mediului înconjurător. Tocmai de aceea este şi interesul nostru de a fi grijulii cu mediul.

Răspundere
"Nu există răspundere mică: Fiecare – la nivelul său – poartă întreaga răspundere pentru faptele sale."
Edouard Michelin, 1996

Este sarcina tuturor angajaţilor de a evita pericole pentru oameni şi mediu, precum şi de a respecta cu stricteţe legile şi prevederile în domeniul protecţiei muncii, a sănătăţii şi a mediului.

În afară de acestea, este sarcina conducerii să recunoască pericolele, să le evalueze şi să ia măsuri corespunzătoare.

Procese
Procesele noastre de producţie sunt concepute respectând profitabilitate, astfel încât sănătatea şi siguranţa oamenilor să aibă un rol primordial, iar efectele asupra mediului să rămâne cât mai scăzute.

Perfecţionăm în mod continuu procesele şi produsele în cadrul echipelor de perfecţionare continuă, ţinând cont de profitabilitate şi sustenabilitate faţă de mediu..

Evitare
Ne obligăm să fim foarte grijulii cu resursele naturale, materialele şi energia..

Acolo unde poluarea mediului nu poate fi evitată, o reducem conform stadiului general al tehnicii.

Evitarea, reducerea şi revalorificarea deşeurilor sunt puse înaintea înlăturării.

Realizarea de produse şi procese de producţie se face în spiritul celor de mai sus.

Aktuelles
Aktuelle Informationen zur Eckerle Gruppe.

Mehr Infos: hier