China

Please send us your speculative application to the following address:

 

Eckerle (Zhuhai) Co., Ltd.
Block 3, Jining ShanZhuang No. 8 Jining Road Xiangzhou
Zhuhai, P.R. China, 519000
Phone +86.756.680.8811
Fax +86.756.680.8818
info@cn.eckerle-gruppe.com

Actualităţi
Informaţii actuale referitoare la Grupul Eckerle.

Mai multe informaţii: aici